Země a vinařské oblasti

Přehled „vinařsky“ významných zemí produkujících všechny kategorie vín a destilátů. Podrobnější rozdělení do jednotlivých regionů usnadní vaši další orientaci a výběr vín.

Víte, co je:
Mutage?

Přidání čistého alkoholu do vína nebo do čerstvého moštu se může provést buď před kvašením, jak je tomu v případě vín likérových (vin de liqueur) nebo během kvašení, jak je tomu v případě sladkých…

Do slovníku

Z našeho blogu

Přejít na blog