Černá Hora (Montenegro) je překrásná země plná kontrastů, rozkládající se na ploše 13.800 km čtverečních. Na jedné straně vytváří přírodní hranici Jadranské moře, na druhé straně vysoké a skalnaté hory. Země má velmi dlouhou vinařskou tradici – první písemné zmínky pocházejí z druhého století před naším letopočtem.

Historie oblasti Černá Hora

Nejstarší a původní oblastí pěstování vinné révy jsou břehy jezera Skadar, kde se sklízely hrozny již v době před Římskou říší. Římané využili skvělého terroiru a svých vinařských vědomostí k postupnému rozšiřování vinic. Opravdový rozmach a organizované vysazování vinic nastalo mnohem později a to za vlády krále Nikola (1860 - 1918), který určil první, přesně vymezené regiony.

Vinohradnictví v Černé Hoře

Zlatý věk vinohradnictví v Černé Hoře pak nastal mezi dvěma světovými válkami. Díky skvělým podmínkám pro pěstování a výrobu vín se dostavily úspěchy z mezinárodních soutěží. Prvním takovým úspěchem byla světová výstava vín v Londýně „Wine Exhibition", kde vína z „Montenegro" vyhrála kategorii „Kvalitní vína z ročníku 1907".

Zlom přišel po válce a nástupu komunismu. Jako v ostatních komunistických zemích i v Černé Hoře musely být nejprve odstraněny škody minulého režimu. Jako houby po dešti začali menší vinohradníci kupovat stávající a vysazovat nové vinice a to jak s tradičními, tak i mezinárodními odrůdami.

V současné době se na území Černé Hory nachází 4.300 hektarů vinic. Nejtypičtější odrůdou je lokální modrá odrůda Vranac, bílou pak Krstač.

Oblasti