Baden patří mezi vinařské oblasti Německa, ve kterých se daří vyrábět vína špičkové kvality. Baden se nachází v jihozápadní části země, která je součástí regionu Baden-Würtemberg. Podle místního vinařského zákona jsou však Baden i Würtemberg samostatnými vinařskými oblastmi.

Odrůdy vinařské oblasti Baden

Baden je s rozlohou téměř 16 tisíc hektarů třetím největším vinařským regionem Německa. Přes svou velikost je za hranicemi méně známý, než rozlohou menší regiony. Výrobci vín se zde často sdružují do větších kooperativů (v současné době jich je kolem 100) a ty vyrobí kolem 85% produkce celé oblasti. Odrůdové složení představuje 44% modrých odrůd a 56% bílých.

Nejtypičtějšími odrůdami v Badenu jsou všechny burgundské odrůdy, které reprezentují téměř 55% celé výsadby - Spätburgunder (Pinot Noir) zabírá plochu 36,8%, Grauburgunder (Pinot Gris) plochu 10,5% a Weißburgunder (Pinot Blanc) plochu 7,3%. Naproti tomu Riesling, který je dominantní ve většině německých regionů, zde hraje menší roli s rozlohou jen 7,3%.

Další důležitou odrůdou je Müller Thurgau (17,2% plochy), ten je ale pomalu nahrazován Spätburgunderem. Zajímavostí je odrůda Gutedel (Chasselas nebo i Chrupka bílá), která je pěstována na téměř 7% vinic. Tím je Baden prakticky jediným regionem, kde tuto odrůdu můžeme v Německu najít - představuje 97% celé německé produkce.