Pěstování vinné révy přinesli na Mikulovsko římští vojáci X. legie posádky římských vojsk z Vindobony (dnešní Vídeň) v době panování císaře Marca Aurelia v letech 166 -180 n. l. Římané se utábořili v blízkosti dnes již zatopeného Mušova a mimo jiné s sebou přinesli vinnou révu, způsoby pěstování i zpracování hroznů.

Historie oblasti Mikulova

Odchodem Římanů vinohrady nezanikly, ale v období Velkomoravské říše se dále rozšiřovaly, jak z důvodu potřeby hroznů, tak i z důvodu potřeby vína jako nápoje. Vinná réva tak pevně zakotvila v produkci jižní Moravy, zejména Mikulovska. Město Mikulov, ležící na spojnici Brno-Vídeň, se záhy stalo významným vinařským střediskem díky svým výborným viničním polohám. Plocha vinic na území této oblasti se v 17. a 18. století pohybovala mezi 3 500 až 4 000 hektary.

Nejvýznamnějšími vinařskými středisky býval Mikulov, následován Valticemi. Na tomto faktu se do dnešních dnů prakticky nic nezměnilo a v obou střediscích dnes působí významné vinařské společnosti. Své význačné postavení si co do velikosti viniční plochy i do jakosti vín, získaly již od středověku obce Dolní Dunajovice, Pavlov a Sedlec. O něco menší plochy vinic se vždy rozprostíraly v obcích Perná, Popice, Pouzdřany, Novosedly, Bulhary, Dolní a Horní Věstonice. Na Mikulovsku se dnes pěstuje vinná réva asi na 3,5 tisících hektarech.

VOC Pálava z Mikrosvín Mikulov

Možná jste již zaregistrovali, že na území Moravy vznikají nové apelace, které se souhrnným označením VOC (víno originální certifikace), šíří dobré jméno vín, typických pro danou oblast. Novějším sdružením je VOC Pálava, které v létě roku 2013 uvedlo na trh vína odrůdy Ryzlink vlašský z ročníku 2011, vypěstované na území chráněné krajinné oblasti pálavských vrchů. Místní vinaři se dohodli, že pouze jediná odrůda dostane ten pověstný „glejt " a smí nést označení VOC Pálava.

Ve vinařství Mikrosvín Mikulov vyrobili tři vína Ryzlinku vlašského z ročníku 2011, která mají právo nést označení VOC Pálava. Hrozny byly ve špičkové kvalitě, sbíraly se koncem měsíce října 2011 na tratích Goldhamer, Železná a Purmice. Vše bylo sbíráno ručně do malých bedýnek, aby se hrozny nepoškodily dříve, než je třeba. Ve sklepě bylo vše zpracováváno nanejvýše šetrně s pomocí gravitační technologie. Výsledným produktem jsou vína, která jsou odrazem historie a zároveň dodržují dnešní kvalitativní normy, které společnost Mikrosvín vyžaduje.

Vína jsou svěží, aromatická a plně podtrhují zmíněný terroir pálavských vrchů. Jeho mineralita a intenzivní medovo květnatý charakter jsou typickým rysem, pro který je tato odrůda z tohoto místa tak žádána a vyhledávána.