Tento výraz francouzsky doslova znamená "půda" ale ve vinohradnictví skutečně odkazuje v mnohem širším smyslu na souhrn pěstitelských podmínek v dané vinici, ke kterým patří nadmořská výška, poloha, klimatické podmínky a jakékoli další významné faktory, které by mohly ovlivnit růst a kvalitu révy a tím i kvalitu hroznů, které produkuje. Dá se říci že v nejširším slova smyslu v sobě terroir skrývá spolupůsobení následujících činitelů: geologické podloží a hloubka půdy určité viniční polohy; pedologické složení a chemické vlastnosti půdy (struktura půdy, obsah živin apod.); ráz okolní krajiny (blízkost významné vodní plochy či lesa) a nadmořská výška; sklon a orientace ke světovým stranám; mikroklima - vodní a tepelný režim, oslunění, teplotní a povětrnostní poměry; přítomnost fauny a flóry na daném stanovišti; vlastnosti a charakter odrůdy révy vinnné; počasí v daném ročníku; zásady ošetřování révy vinné a hroznů; způsob sklizně a zpracování hroznů; osobnost vinohradníka a vinaře

Zpět do slovníku