Žernosecké vinařství

Žernosecké vinařství bylo založeno 1. dubna 1995 a od 90. let navazuje na výrobní činnost Šlechtitelské stanice vinařské ve Velkých Žernosekách. Pěstování vinné révy má na tomto místě dlouhou tradici – první písemná zmínka pochází již ze 13. století.

Žernosecké vinařství se v současné době rozkládá na 31 hektarech viničních ploch a jeho produkce dosahuje průměrně 150 000 lahví vína ročně. Pěstuje se zde převážně bílé víno – odrůdy jako Müller Thurgau, Muškát moravský či Tramín, ale své zastoupení mají i odrůdy modré, mezi nimi Modrý Portugal, nebo Pinot Noir. Vinice leží ve viničních tratích na jižních, jihozápadních a jihovýchodních svazích Českého středohoří na území tří vinařských obcí Litoměřické podoblasti vinařské oblasti Čech: ve velkých Žernosekách, v Lovosicích a v Žalhosticích.

Historie Žernoseckého vinařství

Přestože často bývají za zakladatele žernoseckého vinařství považováni mniši cisterciáci, s největší pravděpodobností ho založili mniši řádu premonstrátů a to již ve 12. století. První písemná zmínka pochází z roku 1237 za dob vlastnictví Jindřicha z Lípy. O několik let později byly Žernoseky prodány duchovnímu řádu cisterciáků z kláštera Mariazell v Altzellu u Míšně. Cisterciákům, kteří byli horlivými budovateli a rozšiřovateli vinařství, se podařilo rozvinout pěstování vinné révy do celého údolí. Z dob jejich působení se zachovaly ohromné sklepní prostory nejen ve Velkých Žernosekách, ale také v Malých Žernosekách a na Velhotě. V roce 1415 král Václav IV. odňal obec a popluží Žernoseky klášteru v Altzellu a postoupil je na Rüdigera ze Skalky.

O 63 let později odkoupil statek Žernoseky příslušník jedné z nejstarších českých rodin, Petr Kamýcký. Po Bílé hoře se dvory Žernoseky a Libochovany staly součástí konfiskátu. V letech 1626 – 1667 se v držení Žernosek vystřídalo několik rodin a od roku 1667 do roku 1916 patřily německému rodu Nostic-Reinecků. V roce 1916 žernosecký zámek s vinnými sklepy a panské vinařství odkoupila pražská vinařská firma Oplt a synovci. Po skončení druhé světové války se celý viniční komplex dostal pod vedení inspektora Jaroše. V roce 1956 byl podnik přejmenován na Šlechtitelskou stanici vinařskou. Od 1. dubna 1995 přešel do soukromých rukou a vzniká společnost Žernosecké vinařství s.r.o.

Velké Žernoseky

Vinice ve Velkých Žernosekách se tyčí nad řekou Labe, která svými odrážejícími se slunečními paprsky přispívá k výjimečnosti lokality. Lokalita je ale výjimečná i různorodými půdně-genealogickými podmínkami. Mimo tradiční opuky zde lze nalézt i různé břidlice či pískovce. Místní viniční tratě mají tradiční historické názvy jako Kostelní, Mariánská, Malá Vendule nebo Velká Vendule. Až na viniční trať Kostelní, byly zbylé tratě v minulém století zterasovány. Pěstují se zde odrůdy Müller-Thurgau, Mopr, Rulandské bílé, Rulandské šedé, Ryzlink rýnský, Modrý Portugal a Svatovavřinecké.

Velké ŽernosekyVelké Žernoseky. Zdroj: https://www.facebook.com/zernoseckevinarstvi/photos/a.570881403021154/570881436354484/

Lovosice

Ačkoliv je obec Lovosice spojována spíše s chemickým průmyslem, pěstuje se zde i réva vinná. Ve starších i novějších výsadbách se na viniční trati Pod Lovošem pěstují odrůdy Müller-Thurgau, Mopr, Ryzlink rýnský, Tramín, Rulandské šedé, Modrý Portugal, Svatovavřinecké, Dornfelder a Pinot Noir.

LovosiceLovosice. Zdroj: https://www.facebook.com/zernoseckevinarstvi/photos/a.570881403021154/570881436354484/

Žalhostice

V Žalhosticích najdete nejmenší vinici Žernoseckého vinařství, která je současně vinicí s v průměru nejmladší výsadbou. Část viniční tratě Nad školou dříve sloužila jako pokusná vinice bývalé Šlechtitelské stanice vinařské Velké Žernoseky. Pěstují se zde odrůdy Tramín, Rulandské bílé a také interspecifické odrůdy Solaris, Johanniter a Savilon.

ŽalhosticeŽalhostice. Zdroj: https://www.facebook.com/zernoseckevinarstvi/photos/a.570881403021154/570881436354484/

Sklepy Žernoseckého vinařství

Vinné sklepy a pozdně barokní zámek ve Velkých Žernosekách tvoří památkově zcela ojedinělý objekt. Jde o unikátní propojení budovy zámku s rozsáhlými vinnými sklepy.  Sklepy Žernoseckého vinařství mají rozlohu 1 500 m² a jednotlivé části nesou názvy jako Panenský, Jánský, Křížový či Hluboký. Doposud jsou zde umístěny funkční dubové sudy o objemu 3 000 – 5 000 litrů a moderní nerezové tanky s možností řízeného kvašení.

Historické sklepy ve Velkých ŽernosekáchHistorické sklepy ve Velkých Žernosekách. Zdroj: https://www.facebook.com/zernoseckevinarstvi/photos/a.505292622913366/505292659580029/

Produkty Žernosecké vinařství