Dům Champagne Veuve Clicquot byl založen v roce 1722 Philippem Clicquotem, tchánem Barbe Nicole Ponsardin, budoucí Madame Clicquot. Philippe Clicquot se rozhodl orientovat své podnikatelské aktivity na obchod s vínem. Prvním místem, kam víno vyvezl, byly Benátky v Itálii. Champagne Veuve Clicquot se velmi brzy dostalo i k nám do českých zemí, v roce 1777 poslal zakladatel Philippe Clicquot 100 lahví Champagne panu Bertonimu do Prahy.

Madame Clicquot - odvážná, ambiciózní, s vizí a inovacemi

Madame Clicquot patřila a dosud patří mezi nejvýznamnější postavy Champagne. Za svůj život vynalezla, vytvořila a zavedla mnoho inovativních prvků a novinek, a to jak v rámci produktů, tak při výrobě Champagne.

V roce 1810 vytvořila první Vintage Champagne v historii. V roce 1818 pak první rosé metodou assemblage. V roce 1816 vynalezla stůl rpo setřásání kalů, který garantuje krystalicky čisté víno. A v roce 1814 dokonce překonala ruské embargo a podařilo se jí zorganizovat dopravu jejich vín do ruského Sank Petersburgu.

Od začátku jasná symbolika

Láhve i komunikaci Champagne Veuve Clicquot poznáte podle důležitých historických symbolů. Jedním z nich je podpis Madame Clicquot. Ta v roce 1805 převzala obchod a začala všechny dokumenty podepisovat: Veuve (vdova) Clicquot Ponsardin. 

Dalším symbolem se stala kotva - symbol osudu a naděje. Kotvou byly označovány korky, které byly viditelné po celou dobu. 

Velmi známým symbolem je i originální žlutá etiketa. V roce 1877 dům pokračoval v inovacích v designu etikety lahví - vybrána byla žlutá barva ( v té době velmi neobvyklá). "Yellow Label" byl oficiálně zaregistrován v Remeši 12. února 1877.

Dalším ze symbolů je i kometa, symbol prosperity a blahobytu. V roce 1811 totiž přeletěla nebe nad Champagne kometa a přinesla výjimečnou úrodu.

Jedinečný a unikátní styl vína

Jak definovat styl Veuve Clicquot? Je to perfektní rovnováha síly, aromatické intenzity, svěžesti a jemnosti. Pozoruhodná je i kontinuita stylu výroby, za 250 let se v tomto vinařství vystřídalo pouze 11 sklepmistrů. 

Pro styl domu je důležitý Pinot Noir, na kterém je cuvée postaveno a který dává vínu ovocnost, tělo a strukturu. Důležitá je i kolekce rezervních vín, která se využívají ve výsledných cuvée a dodávají intenzitu a komplexní aromatický profil.

Veuve Clicquot disponuje jednou z největších kolekcí rezervních vín, v tuto chvíli je to 400 rezervních vín ze 17 ročníků. V základním cuvée "Yellow Label" tvoří podíl rezervních vín 35%.

Charakteristické je i dlouhé zrání. Dům se pyšní zráním všech druhů šampaňského déle, než požadují předpisy. "Yellow Label" zraje 3 roky, přestože pravidla nařizují minimální dobu zrání 15 měsíců pro Non-Vintage. Top cuvée La Grande Dame pak zraje od 8 do 10 let

A v neposlední řadě má velký vliv na kvalitu a styl vín samozřejmě terroir. Veuve Clicquot pokryje svou spotřebu hroznů z 20% vlastními vinicemi, 80% hroznů má nasmlouváno dlouhodobě. 95% vinic ve vlastnictví domu jsou vinice Grand Cru a Premier Cru. 100% všech vinic je obhospodařováno v systému udržitelného vinohradnictví, nejsou používány žádné herbicidy.