Všeobecně používaná chemická zkratka pro vidíkový exponent, veličina kvantitativně vyjadřující aktivní kyselost či zásaditost vodných roztoků. Neposkytuje žádnou indikaci o celkové kyselosti vína, ani o lidské chuti. Kyselost ve víně vnímáme chutí, ale hosnotu pH chutí nedokážeme odhadnout

Zpět do slovníku