Chateau Duhart Milon

Víno Château Duhart-Milon je oslavou jedinečného know-how vinařů, kteří se umějí vypořádat s přírodou a vytěžit z ní maximum. Panství se nachází nedaleko Paulliacu v oblasti Médoc. Château Duhart-Milon vzniklo jako druhé víno Château Lafite.

Pirátský dům na etiketě vína Duhart-Milon

Château Duhart-Milon sousedí s Château Lafite Rothschild. Majitelé Lafite pěstovali hrozny v oblasti Pauillac již od počátku 18. století a vína z Milon představovala pro šlechtice z Lafite rentu. Panství se po revoluci dostalo do rukou různých majitelů, mezi nimiž byla i rodina Duhartů. Legenda praví, že „Sir Duhart“ byl soukromým pirátem Ludvíka XV., který se na odpočinku usadil v Pauillacu a jehož dům v přístavu Pauillac se stal zdrojem inspirace pro etiketu vín Duhart-Milon. Název Milon byl odvozen od kopců obklopující panství. Milon se stalo „druhým vínem“ z Château Lafite a už tenkrát poukazovalo na výjimečnost zdejšího terroir. V období 1830 – 1840 rodina Castéja, neboli „piráti z Duhart“, těžily ze slávy a úspěchu rodiny Mandavy a vdovy Duhartové a zdejší vinice nazývali Duhart- Millon. Klasifikace z roku 1855 povýšila Château Duhart-Milon na jediné 4. Grand Cru Classé v obci Pauillac. 

etiketaEtikety vín Duhart-Milon zdobí pirátský dům v Pauillacu. Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/182044009928829409/

Château Duhart-Milon díky novým majitelům znovu na vrcholu

Během 20. století panství několikrát změnilo majitele a došlo také na rozdělení majetku. Tyto změny se bohužel nepříznivě odrazily na kvalitě. Úpadek zastavila až společnost Domaines Barons de Rothschild Lafite, která v roce 1962 panství odkoupila. Château Duhart-Milon, jehož vinice se zmenšily na pouhých 17 hektarů, prošlo obnovou. Byly zakoupeny nové pozemky a postaveny nové budovy. Po čtyřiceti letech úsilí se od začátku tisíciletí Château Duhart-Milon opět vrátilo na svůj dřívější vrchol.

Vinice Duhart-Milon

Château Duhart-Milon se nachází na severu apelace Pauillac. Rozkládá se na ploše 76 hektarů, téměř v jednom bloku na západní straně Château Lafite Rothschild, na svahu Milon, který rozšiřuje náhorní plošinu Carruades de Lafite. Jeho písčito-štěrkové půdy, které se ukládaly v období čtvrtohor, obsahují různé množství oblázků, písku a jílu. Největší terroiry Duhart-Milon mají převážně štěrkové půdy s obsahem jílu přes 10 %. Odrůdy vinné révy se dělí mezi Cabernet Sauvignon (67 %) a Merlot (33 %).


Degustace vína Chateau Duhart-Milon 2010

Vína Duhart-Milon

Hrozny Duhart-Milon nejsou poddajné, ale někteří se jim během let a s pomocí rad starších naučili rozumět. Na zdejší poctivé a štědré půdě, z níž pocházejí skvělá vína, se vystřídalo několik generací vinařů. Vína Château Duhart-Milon zrají 10 a 18 měsíců v dubových sudech, které si sami vyrábí ve vlastní bednárně. Víno se pravidelně přečerpává a v závěru projasňuje albuminem. Ročně se zde vyrobí 30 000 beden, které se rozdělí mezi první a druhé víno Moulin de Duhart.

První víno z Château Duhart-Milon se často popisuje jako velmi klasické a čisté, reprezentující vznešenou a mimořádně jemnou strukturu charakteristickou pro apelaci Pauillac. Tato vína jsou rovněž hluboká s dlouhou perzistencí, což je typický rys pro vína z tohoto regionu. Druhé víno, Moulin de Duhart, pochází ze stejných vinic, které jsou zpravidla mladší než průměrná vinice, a zraje v sudech kratší dobu. Jeho název je odvozen od mlýna, který se nacházel na náhorní plošině Carruades v sousedství vinice Duhart-Milon.

b3946f7ef8f1e2531633fde9f208fdbbVíno Château Duhart Milon 2015. Zdroj: https://cz.pinterest.com/pin/619807967455746856/