Chateau d´Yquem patří mezi prestižní vinařství a je zařazeno do kategorie Premier Cru Supérieur. Vína ze Chateau d´Yquem jsou králi mezi přírodně sladkými víny. Selektivní sklizeň odrůd Sémillon a Sauvignon Blanc nabízí mimořádně vyvážená, harmonická a komplexní vína, která jsou vždy vyráběna pouze v ročnících, kdy je dosažena potřebná kvalita hroznů. Vína takto vyrobená mají velký potenciál ke zrání a archivaci.

Château d'Yquem: 400 let barvité historie

Château d'Yquem mohlo být anglické. Patřilo totiž ve středověku anglickému králi, tehdy akvitánskému vévodovi. Osud však rozhodl jinak: když v roce 1453 Karel VII. připojil region k francouzské koruně, získalo panství svou dnešní státní příslušnost. O půldruhého století později, v roce 1593, získal potomek rodu místních významných osobností, Jacques Sauvage, právo prostého držení Yquemu. O několik let později se rodina Sauvage ujala výstavby zámku a postupně budovala současnou vinici. Nakonec se v roce 1711, po nobilitaci za vlády Ludvíka XIV., stali plnými majiteli panství Yquem.

V roce 1785 se Françoise Joséphine de Sauvage d'Yquem provdala za hraběte Louise Amédée de Lur-Saluces. Když o tři roky později hrabě zemřel po pádu z koně, mladá vdova převzala zodpovědnost za chod rodiny a prokázala vzácný talent při správě svého majetku. Françoise Joséphine bojovala zuby nehty proti bezpráví během revoluce, dvakrát se dokonce ocitla ve vězení, ale podařilo se jí zachovat rodinné dědictví a zajistit prosperitu panství Yquem. Spolu se svým správcem Garosem vystavěla v roce 1826 vinařství, což byla na svou dobu odvážná inovace, a přeměnila panství ve skutečnou vinařskou usedlost, jejíž pověst se začala šířit i do jiných zemí. V této době také došlo ke zdokonalení metody sklizně.


Vinařství s historií dlouhou 400 let

Premier Cru Supérieur

Díky Romainu-Bertrandovi de Lur-Saluces, vnukovi Françoise-Joséphine, se víno, které bylo kdysi jen rodinným majetkem, dočkalo mezinárodního uznání. V roce 1855 bylo vinařství povýšeno na jediné Premier Cru Supérieur v klasifikaci sestavené na žádost císaře Napoleona III. pro pařížskou Světovou výstavu.

Ve druhé polovině 19. století zažívalo vinařství dlouhé období prosperity. Lidé se sem sjížděli z celé Evropy, aby ochutnali již proslulé víno. Velkokníže Konstantin, bratr ruského cara, se dostal na titulní stránky novin, když koupil sud Yquemu za 20 000 zlatých franků, což byla na tehdejší dobu neuvěřitelná cena. Japonsko, které se v době Meidži otevřelo světu, také objevilo potěšení z vína Yquem. Po smrti Romaina-Bertranda převzal osud panství jeho syn, markýz Amédée de Lur-Saluces, a poté jeho mladší bratr Eugène. Tuto etapu historie Yquemu ukončily dvě dramatické události: velká krize způsobená fyloxérou a první světová válka.

knihaHistorická kniha z roku 1791 s objednávkou Thomase Jeffersona. Zdroj: https://www.facebook.com/Yquem

Yquem ve válce

V roce 1914 se i Yquem zapojil do války. Zámek byl přeměněn na vojenský lazaret a markýz Bertrand de Lur-Saluces, syn Eugèna, se věrný rodinné tradici ujal role důstojníka v zákopech. Na konci války, ve svých třiceti letech, převzal vedení panství na dlouhé půlstoletí. Jako charakterní muž byl garantem filozofie Yquem, postavil se proti chaptalizaci vína a bránil rodinné statky i v nejhorších chvílích krize třicátých let. Čtyřicet let byl předsedou Union des crus classés de la Gironde a podílel se na založení AOC Sauternes. Byl také jedním z hlavních zastánců „lahvování na zámku“, které je zárukou pravosti. Znovu se zapojil do druhé světové války a na dva roky se dostal do zajetí. Po propuštění naštěstí našel své panství nedotčené. Až do své smrti v prosinci 1968 pokračoval v rozvoji vinařství, zejména na mezinárodní úrovni.

ptaci-perspektivaPohled na Château d'Yquem z ptačí perspektivy. Zdroj: https://www.facebook.com/Yquem

Moderní a autentické Château d'Yquem

Bertrand de Lur-Saluces neměl vlastní děti a chtěl zajistit budoucnost Château d'Yquem. V roce 1966 proto pověřil jednoho ze synů svého bratra Amédéeho, Alexandra de Lur-Saluces, aby převzal vedení panství. Začátky mladého hraběte nebyly snadné. Řada špatných let, prudká krize v obchodu s vínem a vysoké dědické daně oslabily Yquem a ohrozily jeho přežití. Po třech po sobě jdoucích katastrofálních ročnících se panství podařilo zachránit díky přísné správě a vynikajícímu roku 1975.

V osmdesátých letech minulého století umožnila lepší úroda vinařství vrátit se na správnou cestu a provést nové investice. Během následujících patnácti let se pomalu obnovoval výrobní potenciál, přičemž technická úroveň byla ještě vyšší než v minulosti. Na soumraku dvacátého století získala Château d'Yquem skupina LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton a začala se psát nová stránka v historii Yquemu. 

Výjimečný terroir

Skvělá vína nevznikají jen tak náhodou na jakékoliv půdě. Kombinace klimatických a geologických podmínek, které se spojily ve vzácné rovnováze, znamená, že Yquem lze skutečně označit za genius loci. Všechny příznivé vlivy oblasti Sauternes se zde spojují ve vzácnou alchymii. Půdy, které jsou na povrchu teplé a suché, těží z akumulace tepla velkými štěrkovými oblázky. Díky jílovitému podloží mají také dobré zásoby vody. Vyvěrají zde četné prameny. Obrovská rozloha Yquemu umožnila, že vinice (113 hektarů) byly vysázeny na velmi široké škále sauternské geologické mozaiky. Výsledná mimořádná rozmanitost půd je základním prvkem komplexnosti vín.

Tradiční péče o vinice

Ze 113 hektarů vinic se využívá jen asi sto. Každý rok se dva až tři hektary příliš starých vinic vytrhají a nechají se rok ležet ladem. Poté se znovu vysadí a trvá nejméně pět let, než nová réva začne dávat hrozny, které splňují velmi přísná kritéria společnosti Yquem. Tucet hektarů vinic je trvale v klidu. Vinice Yquem je osázena dvěma odrůdami: Sémillon (75 % vinice), která je bohatá a šťavnatá a dodává vínu tělo a objem, a Sauvignon (25 % vinice), která je raná, ale méně pravidelná a dotváří víno svými vůněmi a jemností. Tato vinice je pečlivě ošetřována. Týmy pracující na pozemku jsou věrné know-how předchozích generací a nadále obdělávají půdu a pečují o révu tradičním způsobem.

viniceVinice Yquem jsou obhospodařovávány tradičními metodami. Zdroj: https://www.facebook.com/Yquem

Jedinečné, ale křehké mikroklima

Skutečnost, že všechny Sauternes Crus Classés (jedenáct First Growth a dvanáct Second Growth) jsou seskupeny kolem Yquemu – jediného Premier Cru Supérieur, potvrzuje ideální polohu vinařství. Tuto křehkou rovnováhu však ohrožuje mnoho faktorů jako je příliš velké sucho, příliš mnoho vody nebo plísně, které číhají na sebemenší slabinu botrytidy. Vína z vinařství Yquem jsou skvostem a mezi milovníky vín jsou považována za vrchol výroby sladkých vín. Přesvědčte se sami!


Generální ředitel Pierre Lurton představuje vinařství Yquem