Přidání cukru do čerstvého hroznového moštu za účelem zvýšení alkoholového potenciálu vína. Teoreticky se přidává 1,7 kg na hektolitr, aby se obsah alkoholu zvýšil o 1 %. Červené víno však ve skutečnosti vyžaduje 2 kg kvůli odpařování během přečerpávání moštu nad rmutový klobouk, kdy jde o maximální udržení kontaktu moštu ze slupkami. Jméno propůjčil Antoine Chaptal, brilantní chemik a technokrat, který v letech 1800 až 1805 působil pod Napoleonem jako ministr vnitra. Poučil vinaře o výhodách přidáváním cukru během lisování

Zpět do slovníku