Tento výraz obvykle znamená postupnou, individuální sklizeň přezrálých nebo botrytických hroznů prováděnou mnoha pochůzkami nebo-li tries vinicí

Zpět do slovníku