Tradice výroby ovocných destilátů ve Vizovicích sahá až do roku 1585. Společnost Rudolf Jelínek vznikla na konci předminulého století, v roce 1894. Tajemství výroby kvalitních destilátů výjimečné chuti spočívá v navázání na dlouhodobou tradici, zkušenosti místních palírníků ve spojení s moderními technologiemi.

Pečlivý výběr ovoce a následné zpracování surovin tradičními postupy na moderních zařízeních, to je základní filozofie společnosti RUDOLF JELÍNEK. Dlouhodobým záměrem společnosti je vlastnit v České republice zhruba 200 ha vlastních výsadeb ve třech produkčních lokalitách. Pěstování ovoce se věnují také zahraniční společnosti patřící do skupiny R. JELÍNEK.

Díky pálení z vlastního ovoce má firma větší kontrolu nad kvalitou vstupních surovin a může stabilně dosahovat výborné chuti a jemnosti výsledného destilátu.

Vizovická slivovice

Klasický destilát ze švestek se na Valašsku pálí již od poloviny 18. století. Díky příhodným klimatickým podmínkám se zde švestkám vždy velmi dobře dařilo a jejich zpracování na kvas se stalo specialitou místních mistrů, a můžeme říci, že uměním předávaným z generace na generaci. Tato tradice se koncentrovala především ve Vizovicích, kde se již více než sto dvacet let pravá Jelínkova slivovice vyrábí trojstupňovou destilací

Klimatické podmínky pro pěstování

Klimatické podmínky pro pěstování švestek jsou dány především geografickou polohou Vizovic, které jsou na konci dlouhého údolí táhnoucího se od Otrokovic, přes Zlín a rámovaným pahorkatinou, která právě u Vizovic přechází do vizovských vrchů, jež jsou prakticky branou do Beskyd.

 

Dlouhé táhlé údolí rozdělující se do několika menších „ráztok“ způsobuje specifické proudění vzduchu a má za následek nejpříhodnější možné podmínky pro pěstování švestek. I proto ještě na počátku 20. Století v katastru obce Vizovice bylo k vidění více než sedmdesát tisíc švestkových stromů.

 

Postupem času a především ve druhé polovině dvacátého století nucenou kolektivizací zemědělství došlo k výraznému narušení tohoto fenoménu. Bohužel většina švestkových stromů rostla právě na mezích a stráních oddělující jednotlivá pole drobných zemědělců a při jejich scelování došlo k vykácení těchto stromů.

 

Jelikož již zakladatelé společnosti RUDOLF JELÍNEK měli ambici vybudovat vlastní zdroj suroviny pro výrobu slivovice, tedy vlastní sady ve Vizovicích, ale jejich plány přerušil krutý osud rodiny Jelínků ve druhé světové válce a později právě příchod centrálně řízeného hospodářství. V roce 2003 jsme se proto rozhodli navázat na tuto tradici a začali jsme budovat vlastní sady na úbočí Těchlova, tyčícího se mezi Vizovicemi a Slušovicemi. Každoročně od roku 2008 sklízíme úrodu švestek devíti odrůd, které destilujeme jednotlivě a potom vybíráme ty, které budou nejlépe reprezentovat daný ročník.

 

Lahvování slivovice

Vizovickou slivovici lahvujeme buď jako čirý destilát jedné odrůdy, vždy v limitované edici čítající maximálně tolik lahví, kolik je číslovka daného letopočtu. Druhou variantou je potom mix tří až pěti odrůd dle rozhodnutí vrchního destilatéra, ve které se během zrání macerují sušené švestky ze stejných sadů. Těchto zlatých, po sušených švestkách vonících i chutnajících slivovic lahvujeme 5 004 lahve každý rok, jako oslavu tradičního způsobu úpravy ovocných destilátů na Valašsku.

 

Kosher destiláty

Košer slivovice, původně určené pouze pro zámořský trh, se ve Vizovicích vyrábí již od roku 1933. Od té doby nepřetržitě představuje nekompromisní kvalitativní standard, který je dnes známý po celém světě a prodává se i na domácím trhu. R.JELÍNEK je tak dnes nejznámějším a největším výrobcem košer slivovice na světě, a v současnosti vyrábí své košer produkty pod dohledem Orthodox Union, tedy organizace z New Yorku, která je největší košer certifikační autoritou na světě.

 

U každého z výrobních kroků je přítomen zástupce právě Orthodox Union, a dohlíží jednak na jejich správné provedení a také na kvalitu výsledného produktu. Kombinací speciálních technologických postupů, velkého podílu ruční práce a umu vizovických palírníků se k zákazníkovi dostává prvotřídní výrobek, který v této oblasti nemá konkurenci. I proto je balení opatřeno luxusní obalem, které jen potvrzuje punc exkluzivity.

 

Gold Cock

Gold Cock je nejstarší značka české whisky. Vyrábí se od roku 1973. Pro destilaci se vždy používá slad z ječmene ze sladovny v Bruntále, která jej pro Gold Cock připravuje už od počátku produkce. Po zakvašení sladinky probíhá dvoustupňová destilace, po které je destilát uložen ke zrání do dubových sudů. Gold Cock zraje vždy v sudech českého původu, z evropského zimního dubu, což je nejrozšířenější dubové dřevo v Česku.