Vše o víně Global Wines & Spirits

Naturální vína

Pojmy naturální, přírodní nebo autentické víno jsou v poslední době velmi populární a vyhledávané. Co ale takové označení vlastně znamená? Jak je to s legislativou a jaký je rozdíl mezi naturálním a biovínem?

Biovína

Biovína mají s naturálními víny společné zejména ekologické pěstování a hospodaření na vinici. Pro biovína je typická čistota produktu v biokvalitě, což ale umožňuje i použití selektovaných kvasinek, řízeného kvašení, čiřících prostředků, ale i vyšších hodnot SO2 nebo speciálních postřiků vhodných pro biozemědělství. Zakázáno je použití umělých hnojiv, syntetických pesticidů, chemických přípravků, postřiků, růstových regulátorů a umělých látek. Veškerá hnojiva a podpůrné látky musí být schváleny pro použití v ekologické produkci. Na škůdce lze použit feromonové rozprašovače nebo pasti.

 

Naturální vína (autentická)

Přírodní vína jsou vyráběna autenticky. Vinaři kladou důraz na původní postupy a tradiční metody, a to jak na vinici, tak ve sklepě. Nepoužívají žádné postřiky (ani ty vhodné pro biozemědělství). Vinaři si vystačí s pomocí užitečného dravého hmyzu (slunéčka, draví roztoči, škvoři a lumčíci) a speciálních bylinných společenstev, která jsou součástí zelených pásů mezi řadami révy. Tato společenstva podporují víno v růstu, zlepšují vodní režim, pomáhají lépe zužitkovat vzdušný dusík z půdy a v neposlední řadě jsou útočištěm prospěšného hmyzu.

Autentisté se snaží být v maximálním souladu s přírodou a jejím přirozeným rytmem. Využívají energetických sil i fází měsíce. Je pro něj typické používání biodynamických komponent jako je vlastní kompost nebo přírodní preparáty, které si sami připravují. Jedná se například o roháček, křemenáček nebo preparáty z řebříčku či dubové kůry.

Díky ekologickému hospodaření ve vinici, vhodně zvolenému ozelenění a využití přirozené úrodnosti půdy lze zajistit ideální podmínky pro dobrou a kvalitní úrodu. Vždy je třeba zajistit vhodný řez a redukci sklizně tak, aby bylo možné získat vysoce jakostní hrozny s vyváženým obsahem cukru a kyseliny. Hrozny disponují pestrou paletou chutí a vůní, která je dále podpořena i zpracováním vína ve sklepě. Pomalá fermentace s minimálním přístupem vzduchu, zrání v keramických nádobách, úplná či spontánní fermentace. To jsou procesy, které dávají vínu zcela unikátní chuť. Autentická vína tak mohou mít zcela odlišný charakter než běžná vína. Pro začátečníka s těmito víny může být jejich pochopení opravdovou výzvou. Kdo ale odhalí jejich kouzlo a přijme ho za své, ten v nich jistě objeví zcela nový svět vína. Svět, který běžným konzumentům zůstane mnohdy utajen navěky.

Pro naturální vína není povolena žádná nebo jen hrubá filtrace, tj. mechanická redukce kalů v mladém víně. Čiření se provádí s pomocí vybraných přírodních látek, jako je bentonit nebo čerstvý vaječný bílek. Jsou omezeny i limity síry, které ovšem nejsou pevně zakotveny v legislativě. I proto je definice „Naturálního vína“ často odlišná v závislosti na zdroji.

V České republice se setkáváme se dvěmi hlavními autentistickými spolky: Autentisté a Autentista Moravia Magna. Oba tyto spolky se řídí přísnými pravidly pro pěstování révy a zpracování hroznů a mají je sepsána ve svých chartách, které definují konkrétní směr a filozofii výroby.

 

Limity SO2 ve víně

Hodnoty celkových siřičitanů ve víně jsou omezeny a kontrolovány zákonem a jsou stanoveny dle nařízení Komise (ES) č. 606/2009 s účinností od 10. 7. 2009. Mezní hodnoty mají rovněž upravená biovína podle nařízení Komise (ES) č. 203/2012 a jsou nižší než pro běžná vína. U přírodních vín žádné legislativní omezení celkových siřičitanů ve víně však není. Zatímco autentisté si stanovili vlastní pravidla pro obsah síry v přírodních vínech, ostatní vinaři, kteří přírodní vína vyrábějí, se snaží její množství držet na nízkých hodnotách a některá vína neobsahují siřičitany vůbec.

 

Rodinné vinařství Špalek 

Rodinné BIO vinařství, hospodařící na 12 ha vinic na Kraví Hoře u Znojma. Pracuje v bio režimu, bez průmyslových hnojiv, pesticidů, v souladu s přírodou a podporou užitečných organismů. Kromě tradičních a speciálních vín, vyrábí vína přírodní, která jsou ze šlapaných hroznů a kvašená divokými kvasinkami (Edelspitz).

Spalek_Edelspitz SG blanc 2018 kopie

Edelspitz Sauvignon Blanc

Spalek_Edelspitz Pigage_Pinot Gris_2015 kopie

Edelspitz Pigage oranžové

 

 

                                                                                                                                                       

                                                                             

 

Vinné sklepy Kutná Hora 

Rodinné vinařství, které bylo založeno v roce 2002, navrací slávu pěstování révy vinné na Kutnohorsko, kde se víno pěstovalo již ve dvanáctém století. Vyrábí biodynamická vína, při jejichž zpracování se řídí selským přístupem pramenícím z moudrosti našich předků. Hospodaří biodynamicky a nepoužívá chemické preparáty ani ve vinici, ani ve sklepě. Víno vyrábí pouze z vlastních hroznů. Je držitelem značky BIO a jako jediné vinařství v České republice nese prestižní certifikaci biodynamického hospodářství Demeter.

 

97504_Svatovavrinecke_Kutna_hora_demeter

Svatovavřinecké

97502_Rulandske_sede_Kutna_Hora_demeter

Rulandské šedé

97501_Ryzlink_Kutna_hora_demeter

Ryzlink rýnský

97503_Tramin_Kutna_hora_demeter

Tramín kořenný

 

Judith Beck 

Od roku 2007 vede Judith Beck rodinné vinařství v souladu s biodynamickými principy. Je přesvědčena, že toto je nejlepší cesta k vytvoření vína s charakterem a osobností.  Zaměřuje se především na typické modré odrůdy středoevropského regionu – Frankovku, Svatovavřinecké a Zweigeltrebe, doplněné ještě o Rulandské modré. Své vinice spravuje na nejlepších místech v Gols a okolí.

650233 kopie

Zweigelt

650232 kopie

Chardonnay

650231 kopie

Weissburg.

650242 kopie

Blaufränkisch

650237_beck_Pannobile kopie

Pannobile Rot

 

Weingut Gernot Heinrich 

Čím méně se přidává k tomu, co vytvořila příroda ve vinici, tím je víno krásnější a pitelnější. Vinařství pracuje podle biologických standardů a je držitelem bio certifikátu od roku 2009. Vína jsou vyráběná z bio hroznů a z organicky certifikovaných vinic. Vinařství používá pouze místní odrůdy, které byly prověřeny staletími, a které reprezentují daný region. Výraz „udržitelné“ hospodaření ve vinařství Heinrich znamená přemýšlet dlouhodobě, mít trpělivost, neplýtvat zásobami a být pokorný.

 

red heinrich kopie

NakedRED

650222 kopie

Blaufränk.

650221 kopie

Zweigelt

650224_15 kopie

Pannobile

650195_15 kopie

Pinot Noir

Heinrich chardonnay kopie

Chardon.