Výraz z oblasti šumivých vín, zkratka pro "late disgorged - pozdě odkalené", která paradoxně znamená totéž, jako "recentrly disgorged - právě odkalené". Používání zkratky L.D. naznačuje, že víno, o kterém je řeč, pochází z vyzrálého ročníku, který byl ponechán na kvasnicích po delší dobu

Zpět do slovníku