Vinařství Rings má poměrně dlouhou tradici, jeho založení sahá až do roku 1960, kde bylo založeno Frederickem Weinheimerem. Následně jej v roce 1976 převzala jeho dcera Traudel s manželem Willi Ringsem, kteří kromě vinic obhospodařovali ještě 5 hektarů s ovocnými stromy.

Teprve v roce 1993 bylo na trh uvedeno první víno s vlastní etiketou značky Rings, od ročníku 2000 se ve vinařství aktivně angažuje nová generace rodiny Rings.

V současnosti se o vzestup vinařství starají bratři Steffen a Andreas Rings - během několika let se jim podařilo začlenit do německého vinařského světa, a to díky jejich jasné „suché linii“ vyráběných vín. Cílem vinařství jsou vyvážená a osobitá vína s výrazným charakterem, která se vyznačují dlouhým potenciálem. Intenzivní práce na vinici, přísné snižování výnosu a pečlivý výběr z hroznů při sklizni jsou základem špičkové kvality. Hrozny se sklízejí ručně co nejpozději a poté jsou ve sklepech přesně podle zásady “ méně je více “ zpracovány. Obecně platí, že všechny vinice patřící rodině Rings jsou obhospodařovány v souladu s přírodou, protože rodina je přesvědčena, že pouze trvale udržitelné vinařství může vést k dlouhodobému úspěchu.