Tisk

Fotografická soutěž - víno za 15.000 Kč

Foto soutěž 4

Vážení soutěžící, velice si vážíme Vašeho zájmu o fotografickou soutěž, ale vzhledem k nízkému počtu příspěvků a nenalezení vhodné fotografie, kterou bychom mohli umístit na titulní stranu katalogu, soutěž rušíme. Využíváme tak našeho práva zrušit soutěž bez udání důvodů viz. níže. Děkujeme za pochopení.

Fotíte? Jste kreativní a rádi byste se o své snímky podělili s ostatními? Zúčastněte se naší fotografické soutěže, vyhrajte víno v hodnotě 15 000 Kč* a navíc Váš vítězný snímek otiskneme na titulní straně našeho katalogu 2013/14 s nákladem 9.000 ks. Snímek bude publikován se jménem autora.

Fotografie by se měly nést v duchu luxusu, společnosti lidí a fine dining (nemělo by se jednat o čistě produktovou fotografii). Podmínkou pro zařazení fotografie do soutěže je umístění lahve některého z našich prémiových vín. Na titulní straně našeho katalogu se vždy objevovala špičková vína nejvýznamnějších zahraničních vinařství a tuto tradici chceme dodržet.

Pravidla soutěže

 • Pořadatelem soutěže je Global Wines, s.r.o., Václavské náměstí 53, 110 00, Praha 1
 • Fotografie se musí nést v duchu luxusu, společnosti lidí a fine dining
 • Podmínkou pro zařazení fotografie do soutěže je umístění lahve některého z našich katalogových vín.
 • Fotografie musí být ve formátu na výšku, černobílá, nebo barevná, v kvalitě odpovídající tisku o formátu 21,5 x 30 cm 300DPI
 • Jsou povoleny dodatečné grafické úpravy
 • Vaše soutěžní snímky (max. 3ks.) posílejte ve formátu na výšku a v maximální možné tiskové kvalitě pod názvem autora na adresu: jantac@global-wines.cz nejpozději do 20. 3. 2013. Nezapomeňte prosím uvést Vaše kontaktní údaje. (Jméno, adresa, email, telefon)
 • 1. cena - Víno v hodnotě 15 000 Kč* a navíc Váš vítězný snímek otiskneme na titulní straně našeho katalogu 2013/14 s nákladem 9.000 ks.
  *víno dle Vašeho výběru z našeho portfolia v základních cenách včetně DPH
 • Zasláním fotografie do soutěže prohlašujete, že jste autorem fotografie a že se tímto vzdáváte veškerých majetkových autorských práv, čímž získává licenci k užívání fotografie společnost Global Wines a s fotografií může libovolně disponovat. V případě, že jsou na fotografiích zachyceny osoby, prohlašujete, že máte jejich svolení fotografii použít k účelům uvedeným v pravidlech soutěže.
 • O vítězné fotografii rozhodne porota složená ze zástupců Global Wines, odborné a laické veřejnosti. Konkrétní členové poroty budou zveřejněny na našich stránkách před vlastním výběrem nejlepšího příspěvku.
 • Členové poroty posoudí všechny příspěvky splňující soutěžní požadavky a vyberou vítězné dílo.
 • Dojde-li porota k názoru, že byly splněny všechny podmínky soutěže a vybere vhodnou fotografii, která bude umístěna na titulní stranu katalogu, bude vítěz vyhlášen dne 22. 3.2013 prostřednictvím našich webových stránek www.global-wines.cz a také prostřednictvím emailu nebo telefonicky.
 • Proti hodnocení poroty se v žádném případě nelze odvolat a předpokládá se, že všichni soutěžící souhlasí, přijmou a dodrží podmínky pouhým vstupem do soutěže.
 • Cena bude vítězi zaslána prostřednictvím zásilkové služby na základě jeho vlastního výběru dle stanovených parametrů.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit oficiální pravidla akce, akci zkrátit, či úplně zrušit a to i bez udání důvodu.
 • Do této soutěže se mohou přihlásit zájemci starší 18 let
 • Z účasti v akci jsou vyloučeni zaměstnanci společností Global Wines, s.r.o. a Global Spirits s.r.o. a osoby těmto zaměstnancům blízké (ust. §116 obč. zák.).

 

 

Obrázková galerie

Připojené soubory

Vstupujete na stránky s prodejem alkoholu. Prosím potvrďte, že Vám již bylo 18 let.

Je nám líto, ale osobám mladším 18ti let alkohol neprodáváme, prosíme zkuste zatím naši špičkovou minerálku.